Pradžia
en

Netekome operos solistės Nijolės Ambrazaitytės

Atsisveikinome su operos soliste Nijole Ambrazaityte (1939–2016). Teatre N. Ambrazaitytė dainavo nuo 1966 metų, jos išskirtinis mecosopranas visiems, nors kartą girdėjusiems ją, liko atminty, skambėdamas jos sukurtais vaidmenimis – Karmen, Amneris, Eboli, Ortrūda, Adaldžiza, Azučena, lietuviškųjų operų Bušė, Mirta ir daugelis kitų. 1977 m. vienintelei lietuvių solistei, dargi tremtinei, buvo suteiktas svarbiausias tuo metu buvusioje Sovietų Sąjungoje – liaudies artistės vardas. 1990 m. N. Ambrazaitytė tapo Nepriklausomybės Akto signatare, buvo LR Seimo nare.
Nijolės Ambrazaitytės vardas aukso raidėm įrašytas ir Lietuvos valstybės, ir Lietuvos operos istorijoje. Nuoširdžiai užjaučiame Lietuvos muzikų bendruomenę, solistės šeimą ir artimuosius.
Velionė bus pašarvota Šv. Jonų bažnyčioje (Šv. Jono g. 12, Vilnius). Atsisveikinimas - lapkričio 30 d. nuo 14 iki 20 val., gruodžio 1 d. - nuo 10 val. Šv. Mišios - 12 val. Velionė bus palaidota Signatarų kalnelyje Vilniaus Antakalnio kapinėse gruodžio 1 d. Karstas išnešamas 13 val. 

Naujienlaiškio prenumerata

Loading