success Galima peržiūrėti krepšelį
Pradžia
en
{{cart.item_count}}

Tuščias krepšelis

Krepšelis

Asmens duomenų apsauga

Duomenų apsaugos pareigūnas

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (toliau – Teatras) duomenų apsaugos pareigūno (toliau – DAP) kontaktinė informacija:

 • A. Vienuolio g. 1, LT-01104, Vilnius,
 • Tel. +370 698 05496,
 • El. p. dap@opera.lt.

Duomenų apsaugos pareigūno funkcijos

Vadovaujantis Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau – BDAR) 39 straipsnio 1 dalimi nustatyta, kad DAP Teatre atlieka šias užduotis:

 1. InformuojaTeatrą ir duomenis Teatre tvarkančius darbuotojus apie jų prievoles pagal BDAR ir kitus Europos Sąjungos arba valstybės narės duomenų apsaugos nuostatas ir konsultuoja juos šiais klausimais.
 2. Stebi, kaip laikomasi BDAR, kitų Europos Sąjungos arba nacionalinių duomenų apsaugos nuostatų ir Teatro politikos asmens duomenų apsaugos srityje, įskaitant pareigų pavedimą, duomenų tvarkymo operacijose dalyvaujančių darbuotojų informuotumo didinimą.
 3. Informuoja, konsultuojaTeatrą apie stebėjimo rezultatus, teikia susijusias rekomendacijas.
 4. Paprašius konsultuojadėl poveikio duomenų apsaugai vertinimo ir stebi jo atlikimą pagal BDAR 35 straipsnį.
 5. Bendradarbiaujasu Valstybine duomenų apsaugos inspekcija (toliau – VDAI).
 6. Teikia informacijąduomenų subjektams dėl jų duomenų tvarkymo Teatre, nagrinėja jų prašymus ir teikia kitas su duomenų subjektų teisių įgyvendinimu susijusias paslaugas.

  Daugiau informacijos apie DAP funkcijas galite rasti čia.
Teisinė informacija

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre taisyklės


Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre


Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas


Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas


Vaizdo duomenų tvarkymo Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre taisyklės

Privatumo pranešimai

Daugiau privatumo pranešimų apie vienkartinį Jūsų asmens duomenų tvarkymą galite rasti Teatro interneto svetainės www.opera.lt kituose skyriuose.

Duomenų subjekto prašymo pateikimas Teatrui, priežiūros institucija

Duomenų subjekto prašymo pateikimas Teatrui

Jums kreipiantis į Teatrą dėl Jūsų kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, Jūs turite pateikti nustatytos formos prašymą „Pašymo dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma“.
Rašytinės formos prašymą Teatrui Jūs galite pateikti asmeniškai ar paštu adresu A. Vienuolio g. 1, LT-01104, Vilnius ar elektroniniu būdu opera@opera.lt.
Detaliau susipažinti su Jūsų kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka, Jūsų prašymo pateikimo ir nagrinėjimo tvarka, jo įgyvendinimu, galite „Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Teatre tvarkos apraše“.

Skundo dėl Teatro veiksmų pateikimas

Skundus dėl Teatro veiksmų, susijusių su Jūsų asmens duomenų tvarkymu, galite pateikti VDAI.
VDAI kontaktinė informacija:
Sapiegos g. 17 (II aukštas), LT-10312 Vilnius,
Tel. (8 5) 271 2804, 279 1445,
El. paštas ada@ada.lt.Paskutinė atnaujinimo data: 2024-04-24

Naujienlaiškio prenumerata

Loading