Pradžia
en

Asmens duomenų apsauga

Teisinė informacija

Asmens duomenų tvarkymo Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre taisyklės


Duomenų subjektų teisių įgyvendinimas Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre


Privatumo pranešimai

  • Privatumo pranešimas apie asmens duomenų tvarkymą teatro vykdomų viešųjų pirkimų dalyviams;
  • Privatumo pranešimas asmenims, kurie teikia pranešimus apie pastebėtus korupcinio pobūdžio teisės pažeidimus;
  • Privatumo pranešimas asmenims, kurie pretenduoja eiti pareigas Teatre.
  • Privatumo pranešimas Teatro teikiamų paslaugų vartotojams
  • Privatumo pranešimas asmenims norintiems išsinomuoti Teatro patalpas
  • Privatumo pranešimas asmenims prenumeruojantiems  žurnalą ,,Bravissimo“
Duomenų apsaugos pareigūnas
Duomenų subjekto prašymo pateikimas, priežiūros institucija

Duomenų subjekto prašymo pateikimas

Jums kreipiantis į Teatrą dėl Jūsų kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo, Jūs turite pateikti nustatytos formos prašymą (pridedama):

„Pašymo dėl duomenų subjekto teisių įgyvendinimo forma“ Atsisiųsti
Rašytinės formos prašymą Teatrui Jūs galite pateikti asmeniškai ar paštu adresu A. Vienuolio g. 1, LT-01104, Vilnius, ar elektroniniu būdu opera@opera.lt.
Detaliau susipažinti su Jūsų kaip duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka, Jūsų prašymo pateikimo ir nagrinėjimo tvarka, jo įgyvendinimu, galite „Duomenų subjektų teisių įgyvendinimo Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre tvarkos apraše“.


Skundo dėl Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro veiksmų pateikimas