Pradžia
en

Korupcijos prevencija

Personalo patikimumas

LIETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO

GENERALINIS DIREKTORIUS

ĮSAKYMAS

DĖL LIETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO PAREIGYBIŲ, PRIEŠ Į KURIAS SKIRIANT, VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMU, GAUNAMA SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

INFORMACIJA APIE ASMENĮ, SĄRAŠO PATVIRTINIMO
2021-12-28  Nr. S1- 246
Vilnius


Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo (naujos redakcijos,
TAR, 2021-07-14, Nr. 15850) III skyriaus 17 straipsnio 5 ir 6 dalimis:Vilnius

  1. T v i r t i n u Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro (toliau – Teatras) pareigybių, prieš į kurias skiriant, vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu, gaunama specialiųjų tyrimų tarnybos informacija apie asmenį, sąrašą (toliau – sąrašas) (pridedama).
  2. Į p a r e i g o j u:
  • Personalo ir bendrųjų reikalų skyriui šį įsakymą pateikti susipažinti visiems Teatro darbuotojams, užimantiems sąraše išvardintas pareigas.
  • Personalo ir bendrųjų reikalų skyriui Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymo 17 straipsnyje numatytais atvejais, siekiant įvertinti asmens patikimumą ir mažinti korupcijos pasireiškimo tikimybę Teatre, prieš skiriant asmenį į sąraše išdėstytas, atitinkamas pareigas Teatre, su rašytiniu prašymu kreiptis į Specialiųjų tyrimų tarnybą, tikslu gauti iš Specialiųjų tyrimų tarnybos informaciją apie tokio asmens patikimumą.
  • Personalo ir bendrųjų reikalų skyriui keičiant Teatro pareigybių sąrašą informuoti atsakingą už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Teatre asmenį, o asmeniui atsakingam už korupcijai atsparios aplinkos kūrimą Teatre, tokiu atveju atnaujinti šį įsakymą.
  • Rinkodaros departamento vyresniajam rinkodaros projektų vadovui Laurynui Preikšai šį įsakymą paskelbti Teatro interneto svetainėje opera.lt skiltyje ,,Korupcijos prevencija“, jos skiltyje ,,Personalo patikimumas”.

Generalinis direktorius
Jonas Sakalauskas

PATVIRTINTA

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro generalinio direktoriaus

2021 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. S1-246

LIETUVOS NACIONALINIO OPEROS IR BALETO TEATRO (TOLIAU – TEATRO) PAREIGYBIŲ, PRIEŠ Į KURIAS SKIRIANT AR PERKELIANT, VADOVAUJANTIS LIETUVOS RESPUBLIKOS KORUPCIJOS PREVENCIJOS ĮSTATYMO III SKYRIAUS

16, 17 STR., GAUNAMA SPECIALIŲJŲ TYRIMŲ TARNYBOS

INFORMACIJA APIE ASMENĮ, SĄRAŠAS

Eil. Nr.

Struktūrinio padalinio pavadinimas

Pareigybės pavadinimas

Vadovo, skiriančio asmenį į pareigas, pareigybės pavadinimas

1

Teatro administracija.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas

Žmogiškųjų išteklių ir bendrųjų reikalų departamento vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

2

Teatro administracija.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas, Meninės veiklos departamento vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

3

Teatro administracija.

Generalinio direktoriaus pavaduotojas, Rinkodaros departamento vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

4

Teatro administracija.

Projektų plėtros vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

5

Teatro administracija.

Teisininkas.

Teatro generalinis direktorius.

6

Meninės veiklos departamentas.

Dirigentų skyriaus vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

7

Meninės veiklos departamentas.

Orkestro tarnybos direktorius.

Teatro generalinis direktorius.

8

Meninės veiklos departamentas.

Repertuaro ir veiklos planavimo skyriaus vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

9

Meninės veiklos departamentas.

Choro meno vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

10

Meninės veiklos departamentas.

Choro direktorius.

Teatro generalinis direktorius.

11

Meninės veiklos departamentas.

Baleto meno vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

12

Meninės veiklos departamentas.

Baleto direktorius.

Teatro generalinis direktorius.

13

Meninės veiklos departamentas.

Režisūros tarnybos vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

14

Meninės veiklos departamentas.

Pastatymų, renginių ir gastrolių organizavimo skyriaus vadovas. 

Teatro generalinis direktorius.

15

Scenos technikos eksploatavimo ir aptarnavimo departamentas.

Scenos technikos eksploatavimo ir aptarnavimo departamento vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

16

Scenos technikos eksploatavimo ir aptarnavimo departamentas.

Meninės pastatymų tarnybos vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

17

Scenos technikos eksploatavimo ir aptarnavimo departamentas.

Dekoracijų konstravimo ir montavimo skyriaus vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

18

Scenos technikos eksploatavimo ir aptarnavimo departamentas.

Grimo-perukų skyriaus vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

19

Scenos technikos eksploatavimo ir aptarnavimo departamentas.

Kostiumų skyriaus vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

20

Scenos technikos eksploatavimo ir aptarnavimo departamentas.

Scenos apšvietimo, vaizdo ir garso skyriaus vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

21

Scenos technikos eksploatavimo ir aptarnavimo departamentas.

Gamybinių dirbtuvių tarnybos vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

22

Scenos technikos eksploatavimo ir aptarnavimo departamentas.

Dekoracijų skyriaus vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

23

Scenos technikos eksploatavimo ir aptarnavimo departamentas.

Siuvimo skyriaus vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

24

Scenos technikos eksploatavimo ir aptarnavimo departamentas.

Avalynės skyriaus vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

25

Scenos technikos eksploatavimo ir aptarnavimo departamentas.

Įrengimų tarnybos vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

26

Scenos technikos eksploatavimo ir aptarnavimo departamentas.

Energetikos skyriaus vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

27

Scenos technikos eksploatavimo ir aptarnavimo departamentas.

Mechanikos skyriaus vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

28

Rinkodaros departamentas.

Reklamos, edukacijos ir projektų tarnybos vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

29

Rinkodaros departamentas.

Žiūrovų aptarnavimo tarnybos vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

30

Žmogiškųjų išteklių ir bendrųjų reikalų departamentas.

Personalo ir bendrųjų reikalų skyriaus vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

31

Žmogiškųjų išteklių ir bendrųjų reikalų departamentas.

Viešųjų pirkimų skyriaus vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

32

Žmogiškųjų išteklių ir bendrųjų reikalų departamentas.

Medicinos punkto vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

33

Žmogiškųjų išteklių ir bendrųjų reikalų departamentas.

Ūkio tarnybos vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

34

Žmogiškųjų išteklių ir bendrųjų reikalų departamentas.

IT projektų vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

35

Žmogiškųjų išteklių ir bendrųjų reikalų departamentas.

Apsaugos skyriaus vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

36

Buhalterinės apskaitos skyrius.

Buhalterinės apskaitos skyriaus vadovas.

Teatro generalinis direktorius.

Asmuo atsakingas už korupcijos prevenciją

Už korupcijos prevenciją Lietuvos nacionaliniame operos ir baleto teatre atsakingo asmens kontaktai:
Renatas Steponavičius
Tel.
+37069805496
el. p. 
renatas.steponavicius@opera.lt

Pranešk apie korupcinio pobūdžio nusikalstamas veikas         

Teisės aktų ar jų projektų antikorupcinis vertinimas
Viešieji ir privatūs interesai Teisinė informacija
Antikorupcinių elgesio standartų diegimas Atsparumo korupcijai lygio nustatymas

Naujienlaiškio prenumerata

Loading