Dovanų kuponai      

Repertuaras

Giuseppe Verdi

OTELAS

Kaina: - €.


4 veiksmų opera italų kalba  

Libreto autorius  Arrigo Boito, pagal Shakespeare’o tragediją „Otelas“

Muzikos vadovas ir dirigentas  Gintaras Rinkevičius
Dirigentas Mart ynas Staškus

Režisierius Eimuntas Nekrošius
Scenografas Marius Nekrošius
Kostiumų dailininkė Nadežda Gultiajeva
Šviesų dailininkas Levas Kleinas
Choro meno vadovas Česlovas Radžiūnas

 Premjera 2011 m. kovo 18 d.

Spektaklio trukmė 3 val.

 1887 m. vasario 5 d.  „Otelo" premjera tapo neeiliniu visuomenės įvykiu, nacionaliniu Italijos triumfu. La Scala buvo sausakimša, matėsi visų socialinių Milano klasių atstovai, pradedant iškiliausiomis asmenybėmis ir baigiant tais, kurie visomis išgalėmis stengėsi papulti į salę.  Į „Otelo" premjerą atvyko „visa Europa“: svarbiausių Europos operos ir dramos teatrų vadovai, valstybių politiniai veikėjai, visi Europos laikraščiai atsiuntė savo korespondentus. Dar niekada La Scaloje nebuvo susirinkusi intelektualesnė publika! Visus kamavo vienas klausimas – kas jų laukia šį jaudinantį vakarą? I-ą veiksmą Verdi praleido už kulisų, skardos lapu imituodamas griaustinio garsą audros scenoje. Tačiau pasak amžininkų, jokia audra orkestre ar chore neprilygo aplodismentų audrai pasibaigus veiksmui. Finale nusileidus uždangai, publikos ovacijos nustebino net visko mačiusius: visi ponai ir ponios stovėdami mėtė į viršų savo skrybėles ir mojuodami nosinaitėmis garsiai šaukė „Viva Verdi!“

 LNOBT „Otelą" sukūrė dirigentas Gintaras Rinkevičius, režisierius Eimuntas Nekrošius, scenografas Marius Nekrošius ir kostiumų dailininkė Nadežda Gultiajeva. Šią brandžiausią G. Verdi operą rodo daugelis pasaulio teatrų, ne kartą ji statyta ir mūsų teatre. Šis – Lietuvos operoje jau ketvirtasis pastatymas.

Pasak režisieriaus asistentės Jūratės Sodytės, „šiame pastatyme nėra konkretaus laiko, konkrečios vietos..., tai švariausios estetikos, gilios žmogiškos psichologijos, tiesos spektaklis. Jame kuriama nepaprastai harmoninga, vientisa visuma. Čia nėra buities, tai kitokios dimensijos lygmuo, jame pulsuoja itin subtili energija, itin  gili mintis.“  Nekrošiaus „Otelas“ – įspūdingas spektaklis. Jis gali patikti, gali nepatikti, bet jis per daug gilus, kad paliktų abejingus. Nekrošiaus simbolių teatras naujom prasmėm atveria G. Verdi operos klodus. 

 





Pasidalink:

Atgal