Dovanų kuponai      

Repertuaras

Boris Asafjev

BACHČISARAJAUS FONTANAS

Kaina: - €.


Baltarusijos didžiojo nacionalinio akademinio operos ir baleto teatro gastrolės
3 v. baletas
Pastatymo meno vadovas Valentin Jelizarjev
Choreografas Rostislav Zacharov
Dailininkas Viačeslav Okunev
Dirigentas Ivan Kostiachin
Parduodami bilietai stovėti po 20 Lt

 

Baleto turinys
Pirmas veiksmas
 
Potockių dvaro parkas. Švenčiama jaunosios Marijos gimimo diena. Pasirodo Marija ir jos draugas Vaclavas. Skambant iškilmingo polonezo garsams, renkasi svečiai. Polonezą keičia smagus krakoviakas.
Netikėtai pasirodo lenkų kariauna, jie atsiveda totorių belaisvį. Tačiau totorių ordos artumas neturi įtakos svečių gerai nuotaikai. Pokylis tęsiasi.
Tolumoje pasigirsta totorių ordos žygio garsai. Įbėga sargybos viršininkas ir praneša: totoriai čia pat! Įsiveržia totorių būrys.
Marija bėga iš degančių rūmų, su ja Vaclavas. Prieš bėglius netikėtai iškyla chano Girėjaus figūra. Pakerėtas Marijos grožio, jis akimirką apmiršta, ir puola prie jos. Vaclavas užstoja jam kelia. Durklu Girėjus užmuša Vaclavą.

Antras veiksmas

Girėjaus haremas Bachčisarajuje. Jo žmonos promogauja. Tarp jų – Zarema, mylimoji Girėjaus žmona. Girdėti karingi šūksmiai – tai iš žygio sugrįžo chano kariai. Pirmoji prie Girėjaus pripuola Zarema, tačiau jis jos net nepastebi.
Veltui bando Zarema atkreipto valdovo dėmesį, Girėjus į ją net nepažvelgia. Nevilties apimta Zarema praranda sąmonę.

Trečias veiksmas

Marijos kambarys. Įeina Girėjus. Vėl ir vėl kalba jis jai apie savo meilę. Jame neliko nieko iš laukinio karingos tautos vado. Nuolankiai ir švelniai žvelgia jis į merginą. Bet Marija nemyli ir niekada nemylės Girėjaus. Ji pasineria į laimingų jaunystės dienų prisiminimus apie Vaclavą.
Naktis, Marija nemiega. Tarnaitė gulasi prie durų. Įeina Zarema, spausdama prie krūtinės durklą. Marija su siaubu žvelgia į ją. Zarema maldauja Mariją grąžinti jai Girėjų. Paprastai ir nuoširdžiai Marija pasakoja Zaremai, kad niekada nepamils chano. Paveikta Marijos nuoširdumo, Zarema nurimsta. Staiga jos žvilgsnis užkliuva už Girėjaus paliktos tiubeteikos. Ją vėl apima pavydo liepsna. Nujausdama nelaimę, tarnaitė kviečia pagalbos.
Įbėga Girėjus. Jis puola prie Zaremos, bando sugriebti jos ranką, tačiau ji suspėja mirtinai sužeisti Mariją. Įtūžęs chanas pasiruošęs užmušti Zaremą, tačiau ši savo noru pasirinktų mirtį. Rankos mostu chanas liepa sargybai išvesti Zaremą.
Bachčisarajaus rūmų kiemas. Paskendęs savo mintyse sėdi chanas Girėjus. Be paliovos jis prisimena žuvusią Mariją.
Karvedys Nurali, grįžęs iš karo žygio, chanui atveda naujas belaisves. Tačiau Girėjus lieka abejingas. Ir net tada, kai sargyba nustumia Zaremą nuo aukšto skardžio į prarają, jo sielos kančios nenurimsta. Jis pasilieka vienas šalia ašarų fontano, pastatyto Marijai atminti.
Srovena marmuru vanduo,
it šaltos ašaros,
niekada neišsenkančios...

Ir vėl Girėjaus akys mato Mariją. Jis tiesia į ją rankas. Tačiau Marijos nėra – tai tik šešėlis, sukurtas jo paties vaizduotės.

Pasidalink:

Atgal