Dovanų kuponai      

Naujienos

Lietuvos baletai graudino lenkų publiką

Lapkričio 8, 9 d. Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro baleto trupė viešėjo Varšuvoje, Teatr Wielki. Kultūrinių mainų garbės globėjais tapo abiejų Respublikų Prezidentai – Dalia Grybauskaitė ir Bronislaw Komorowski.

Lietuvos baletas buvo pakviestas dalyvauti svarbiame šokio festivalyje Šokio meno dienose. Festivalis, Lenkijos nacionalinio baleto organizuojamas penktą kartą, savo tikslu kelia pristatyti geriausias Lenkijos baleto trupes, ambicingai siekia pasikviesti nors vieną užsienio trupę, kuri, pasak Krzysztofo Pastoro, įnešė savo svarų indėlį į pasaulinę baleto raidą. Šiemet tai buvo Cullbergo baletas iš Švedijos. Tačiau nepaisant šio garsaus vardo, festivalio ašimi tapo Lietuvos baleto spektakliai. Rodėme net du spektaklius, šokome pagrindinėje, didžiojoje scenoje, mums buvo skirtas geriausias laikas – penktadienio ir šeštadienio vakarai. Lenkų visuomenei Lietuvių baleto viešnagė tapo įvykiu. Tą jautėme nuo pat pirmųjų viešnagės akimirkų – nuoširdumo ir paslaugaus dėmesio sulaukėme ir iš lenkų baleto trupės, ir iš viso teatro kolektyvo, ir iš publikos.  

Į Varšuvą vežėme choreografės A. Cholinos baletą „Barbora Radvilaitė“, antrąjį vakarą rodėme kompozitoriaus G. Kuprevičiaus ir choreografo R. Bondaros baletą „ČIURLIONIS“.

Publika laukė „Barboros“. Galbūt jos vardas, istorija, sava ir lenkams, ir lietuviams,  legenda tapusi meilės istorija lėmė, kad į šį spektaklį bilietai buvo išpirkti jau gerokai iš anksto. Salė buvo pilnutėlė, publikoje – Lenkijos Respublikos kultūros ministras Bogdan Zdrojewski, Lietuvos Respublikos ambasadorė Loreta Zakarevičienė, ambasados darbuotojai, rėmėjai, Teatr Wielki direktorius Waldemar Dąbrowski,  LNOBT direktorius Gintautas Kėvišas. Spektaklis praėjo puikiai, solistų Olgos Konošenko ir Martyno Rimeikio duetai pribloškė publiką jautrumu, ovacijos didžiulės, šūksniai Bravo...  Barboros mirtis sugraudino net teatro direktorių – iš salės išėjo su ašarom akyse.   

Po spektaklio rėmėjai – įmonės „Trakcja“ ir „Kauno tiltai“ – surengė didžiulį priėmimą. Kalbėtojų buvo nemažai – Lenkijos kultūros ministras, įmonės  „Trakcja“ vadovybė, Teatr Wielki direktorius Waldemar Dąbrowski, baleto vadovas Krzysztof Pastor. Aplodismentais buvo pasitikti mūsų teatro direktorius Gintautas Kėvišas, baleto direktorė Rūta Butvilienė, solistai Olga Konošenko, Martynas Rimeikis. Ko gero, gražiausia vakaro staigmena buvo vieno iš „Trakcja“ įmonės vodovų kalba – jis  kalbėjo apie daugelį bendrų dalykų, siejančių lietuvių ir lenkų tautas, apie bendrą istoriją, apie tai, kaip po pergalės Žalgirio mūšyje prieš 600 metų 47 lietuvių bajorų šeimos gavo iš karaliaus herbus, ir kai kurie tebenaudoja ir didžiuojasi jais iki šių dienų.  Šio kalbėtojo vardas buvo Maciej Radziwill. Koks turėtų būti jausmas, žiūrint spektaklį apie Barborą Radvilaitę, kurią kiekvienas lenkas žino kaip Barbara Radziwillówna?...

Antrasis lietuvių baleto vakaras – paskutinioji mūsų premjera „ČIURLIONIS“. Neatsitiktinai viešnagei buvo pasirinktas ir šis baletas – kūrėjas, gyveno ir savo skonį bei menines pažiūras bei stilių suformavo Varšuvos meninėj aplinkoj, o spektaklį sukūrė lenkų baleto trupės šokėjas, choreografas Robert Bondara. Spektaklyje viešėjo baleto kompozitorius ir libreto autorius Giedrius Kuprevičius. Maksimalios šokėjų pastangos, susikaupimas ir įsijautimas sukūrė tobulą spektaklį! Waldemar Dąbrowski: „Mačiau „Čiurlionio“ premjerą Vilniuje, dabar žiūrėjau vėl. Spektaklis labai išaugęs, trupė tiesiog įsigyveno, susistygavo...“ Pasak kompozitoriaus G. Kuprevičiaus – „nebuvo nieko, ką galima būtų padaryti geriau. Galbūt tik gyvas orkestro skambėjimas būtų suteikęs spektakliui dar daugiau įtaigos...“  

Publikos šurmulys po spektaklio  džiugino – įspūdingas, labai įtaigus spektaklis, puikūs šokėjai... Daug kas buvo atėję žiūrėti abiejų spektaklių, buvo lietuvių, gyvenančių Varšuvoje, tarp jų ir dailininkas Stasys Eidrigevičius. Po abiejų spektaklių į sceną buvo įneštos didžiulės puokštės gėlių – nuo Prezidento, nuo teatro, nuo ambasados.

Rūta Butvilienė, LNOBT baleto direktorė: „Nors visos gastrolės – didžiulė atsakomybė, šios buvo ypatingai atsakingos. Įpareigoja ir prezidentinė globa, ir tai, kad jos vyko Lietuvos pirmininkavimo Europos Sąjungos Tarybai metu, ir mūsų Prezidentės Lenkijos Respublikoje viešnagės išvakarėse. Gastrolės sėkmingos, ir labai naudingos trupei. Gastrolės – ne vien spektakliai, specialiai mums pamoką vedė žymi baleto pedagogė, garsiosios Permės baleto mokyklos auklėtinė, buvusi šokėja, dabar gyvenanti ir dirbanti Vokietijoje, Natalija Hoffmann. Gastrolės priverčia pasitempti, pasitikrinti save. Smagu, kad jos buvo itin sėkmingos.“

Belieka laukti Lenkijos nacionalinio baleto gastrolių Vilniuje gruodžio 4, 5 d. Čia jie rodys trijų vienaveiksmių baletų spektaklį „Laiko aidai“ / „Echa czasu“.

Pasidalink: