Orkestras


 

Dirigentai

Robertas Šervenikas, muzikos vadovas
Martynas Staškus, dirigentas
Alvydas Šulčys, dirigentas

Henrikas Tarvydas, orkestro direktorius
Angelė Litvaitytė, orkestro koncertmeisterė 

 

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto teatro orkestro kelias neatsiejamas nuo šio teatro veiklos. Debiutavo 1920 m. G. Verdi „Traviata“, pirmuoju orkestro vadovu tapo Juozas Tallat-Kelpša. Per tą laiką orkestras griežė G. Verdi, G. Puccini, R. Wagnerio, W. A. Mozarto, M. Musorgskio, N. Rimskio-Korsakovo, P. Čaikovskio, J. Karnavičiaus, A. Račiūno, V. Klovos ir daugelio kitų kompozitorių žymiausias operines partitūras, baleto spektaklius. LNOBT orkestrui yra dirigavę per 50 dirigentų, visi žymiausi Lietuvos dirigentai: Mykolas Bukša, Leiba Hofmekleris, Vytautas Marijošius, Algimantas Kalinauskas, Isaajus Altermanas, Rimas Geniušas, Vytautas Viržonis, Chaimas Potašinskas, Jonas Aleksa, Gintaras Rinkevičius, Juozas Domarkas ir kt. Šiuo metu su LNOBT orkestru dirba Robertas Šervenikas, Martynas Staškus, Alvydas Šulčys, spektaklius diriguoja ir Gintaras Rinkevičius, Modestas Pitrėnas, Julius Geniušas, Mantas Jauniškis. LNOBT orkestrui pastarųjų sezonų metu spektaklius diriguoja ir teatro svečiai – Rolf Beck (Vokietija), Giorgio Croci (Italija), Daniele Rustioni (Italija), Domonkos Heja (Vengrija) ir kt. Orkestre griežia 100 muzikantų. Daugelis orkestro artistų nuolat koncertuoja ir kaip solistai.

LNOBT orkestras koncertuoja ir kaip savarankiškas kolektyvas, kartu su LNOBT choru yra parengęs nemažai simfoninės – chorinės muzikos kūrinių. Nuo 2000 m. net 8 kartus griežė Murteno tarptautiniame muzikos festivalyje Šveicarijoje, 2007 ir 2009 m. gastroliavo Ispanijoje, Santandero festivalyje, ne vieną kartą griežė Slovėnijoje, Liublijanos festivalyje.

 

Orkestro sudėtis 2012 m.

I smuikai
Angelė Litvaitytė, orkestro koncertmeisterė
Palmira Andrejavičienė
Ramunė Barisaitė
Gintaras Berulis
Marija Kareivienė
Nijolė Kižienė
Vitalija Makrickienė
Elena Marcinkevičiūtė
Ramutė Martinėnienė
Rusnė Matutienė
Algimantas Peseckas
Giedrė Šakalytė
Tatjana Ševeliova
Virginija Šliauterytė
Margarita Talaikytė-Žvirblienė
Marina Valuckienė
Giedrė Vitkauskienė

II smuikai
Donata Dunovska, koncertmeisterė
Aleksandra Capienė
Liudmila Galvydienė
Irena Juozapavičienė
Rimantė  Kisielienė
Ginta Kriščiūnaitė
Danutė Kunigelytė
Aušra Lekevičienė
Sigita Mikailienė
Gražina Milkevičienė
Kristina Morozova
Rasa Smolinskytė
Dalia Vagelienė

Altai
Tomas Savickas, koncertmeisteris
Genovaitė Čironienė
Mantas Makrickas
Algimantas Nemanis
Ugnė Petrauskaitė
Kęstutis Pleita
Andrius Pleškūnas
Karolis Rudokas
Aleksandras Silickas
Rolandas Mečislovas Skučas
Žilvinas  Švelnys

Violončelės
Dalia Leigienė, koncertmeisterė
Tadas Čobotas
Aušra Gedžiutė
Vidas Jackūnas
Roma Jaraminaitė
Mykolas Rutkauskas
Nina Šulčienė
Aistė Tamoševičienė
Albertas Vyčinas

Kontrabosai
Saulius Zubrys, koncertmeisteris
Virgilijus Cemnolonskas
Darijus Liutkus
Vilimantas Martinėnas
Kęstutis Melnikas
Virginijus Prieskienis
Ramūnas Šlekaitis
Rimantas Tarvydas

Fleitos
Giedrius Gelgotas, koncertmeisteris
Lina Baublytė
Ula Čaplikaitė
Valentinas Kazlauskas
Loreta Ščerbavičienė

Obojai
Donatas  Pocius, koncertmeisteris
Rimas Gerasimovas
Petras Kuraitis
Vidutis Lubauskas
Henrikas Tarvydas

Klarnetai
Rimantas Ramanauskas, koncertmeisteris
Donatas Kalinauskas
Aidas Kančauskas
Vida Lukošiutė
Dainius  Pocius

Fagotai
Tadeušas Gotoveckis, koncertmeisteris
Tomas Girskis
Artūras Mikšys
Robertas Šidiškis
Jonas Vėbra

Valtornos
Zigmantas Augaitis, koncertmeisteris
Gintaras Ščerbavičius, koncertmeisteris
Linas Dakinevičius
Valentinas Daunys
Jurgita Jankevičienė
Vytenis Matutis
Lina Stanelienė
Rimantas Šinkūnas

Trimitai
Arvydas Barzinskas, koncertmeisteris
Arūnas Digimas
Mindaugas Kumpys
Žilvinas Kumpys
Gintaras Mikaila

Trombonai
Tomas Karka, koncertmeisteris
Paulius Batvinis
Leonidas Daujotas
Audrius Stasiulis
Mindaugas Valaitis

Tūbos
Laimonas Masevičius, koncertmeisteris
Sergijus Kirsenka

Arfos
Jolanta Baliunienė, koncertmeisterė
Daiva Šlyžienė

Mušamieji
Tomas Kulikauskas, koncertmeisteris
Mikas Dulevičius
Sigitas Gailius
Georgij Paškov
Mikas Šliogeris
Artūras Zimblys


Pasidalink: