Dovanų kuponai      

Generalinis direktorius


GINTAUTAS KĖVIŠAS

Lietuvos nacionaliniam operos ir baleto teatrui vadovauja nuo 2002 m. liepos. 

Baigęs Lietuvos muzikos akademijos prof. O. Šteinbergaitės fortepijono klasę bei aspirantūrą Maskvos Gnesinų muzikinio pedagoginio instituto prof. J. Libermano klasėje, G. Kėvišas intensyviai koncertavo kaip pianistas. Įkūrė kamerinės muzikos ansamblį, su kuriuo gastroliavo Armėnijoje, Azerbaidžane, Gruzijoje, Estijoje, Islandijoje, Italijoje, Latvijoje, Slovėnijoje, Švedijoje. 

1988 – 2000 m. Lietuvos nacionalinės filharmonijos generalinis direktorius. 2000 m. lapkritį – 2001 m. liepą Lietuvos Respublikos kultūros ministras. Dirba kaip tarptautinių festivalių konsultantas bei tarptautinių meno projektų vadybininkas. 1997 m. įkūrė ir iki šiol vadovauja „Vilniaus festivaliui”. G.Kėvišas organizavo per 80 koncertų su lordu Yehudi Menuhinu, Lietuvos kameriniu orkestru ir Kauno valstybiniu choru P. Amerikoje (t.t. Buenos Airių Colon teatre), P. Afrikoje, Egipte, Europoje; kelias dešimtis Lietuvos nacionalinio simfoninio orkestro ir Kauno valstybinio choro koncertų žymiausiose pasaulio festivaliuose bei koncertų salėse, dalyvaujant Mstislavui Rostropovičiui, Krzystofui Pendereckiui, Jessye Norman, Maurice Andre, Jurijui Bašmetui, Vadimui Repinui, Julianui Rachlinui. Taip pat organizavo LNOBT baleto trupės gastroles Vokietijoje, Graikijoje, JAV (Vašingtono Kennedy Arts Centre), Japonijoje, Didžiojoje Britanijoje (Londono Barbican Centre), diriguojant Mstislavui Rostropovičiui. Vadovaujant LNOBT, spektaklius čia statė režisieriai Francesca Zambello, Gunter Kramer, Anthony Minghella, Robert Wilson, David Alden, Arnaud Bernard, Emilio Sagi ir kt.

G. Kėvišas dalyvavo pagrindinių tarptautinių atlikėjų menų asociacijų – Tarptautinės atlikėjų menų asociacijos (ISPA), Tarptautinės menų vadybininkų asociacijos (IAMA), Europos festivalių asociacijos (EFA) – metinėse konferencijose ir generalinėse asamblėjose. Skaitė pranešimus ISPA konferencijoje Stokholme, tarptautinėje konferencijoje „Moderni kultūros vadyba – kultūros politikos dalis” Vilniuje, ES kultūros ir audiovizualinių reikalų ministrų apskritojo stalo diskusijoje Falune (Švedija), dalyvavo UNESCO organizuotoje kultūros ministrų apskritojo stalo diskusijoje.

G. Kėvišas yra Tarptautinės atlikėjų menų asociacijos (ISPA), 2002-2004 m. Europos  festivalių asociacijos (EFA) tarybos narys,  Šiaurės šalių muzikos festivalio (Nordland Music Festival) Norvegijoje Meno tarybos narys, 2005-2012 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijos tarybos pirmininkas.

G. Kėvišas yra apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino V laipsnio ordinu, ordino „Už nuopelnus Lietuvai” Karininko kryžiumi, Kultūros ministerijos Garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“, Norvegijos Karališkuoju ordinu, Japonijos Min-On koncertinės organizacijos menų apdovanojimu bei yra šios organizacijos garbės narys. 2015 m. už ilgametes pastangas ir kultūrinę veiklą artinant lietuvių ir lenkų tautas Lenkijos Respublikos Prezidentas Bronisławas Komorowskis G. Kėvišą apdovanojo  Ordino už nuopelnus Lenkijos Respublikai Karininko kryžiumi. 2016 m. Italijos vyriausybė apdovanojo jį Karininko laipsnio Italijos Žvaigždės ordinu. 2017 m. sausį G. Kėvišas buvo apdovanotas Prancūzijos Respublikos prezidento skiriamu Nacionaliniu ordinu už nuopelnus (Chevalier dans l’Ordre National du Merit).

Nuo 2017 m.  G. Kėvišas paskirtas Slovėnijos Respublikos garbės konsulu Lietuvoje.

OPEROS TEATRO VADOVAI

Operos vaidyklai 1920 m. vadovavo Operos taryba:

Kipras PETRAUSKAS, Juozas TALLAT-KELPŠA,
Juozas ŽILEVIČIUS, Stasys ŠILINGAS

Nuo 1922 m. Valstybės operai vadovavo:

Antanas SODEIKA
Juozas BIELIŪNAS
Juozas TALLAT-KELPŠA
Pijus ADOMAVIČIUS
Liudas GIRA
Antanas SUTKUS
Jurgis SAVICKIS
Andrius OLEKA-ŽILINSKAS
Vaclovas KASAKAITIS
Viktoras ŽADEIKA
Vladas IVANAUSKAS
Vladas JALOVECKAS
Antanas ZAUKA
Juozas GRYBAUSKAS
Jonas DAUTARTAS
Zenonas PAULAUSKAS
Vytautas LAURUŠAS
 
Virgilijus NOREIKA (1975. 07 – 1990.12)
Juozas ŠIRVINSKAS (1990.12 – 1995.03)
Jonas ALEKSA (1995.03 – 1997)
Kęstutis MINDERIS (l. e. 1997 – 1999.02)
Julius ANDREJEVAS (1999.02 – 2001 10 15)
Kęstutis MINDERIS (l. e. 2001 10 15 - 2002 07 15)

Gintautas KĖVIŠAS (nuo 2002.07 15 )

 


Pasidalink: