Dovanų kuponai      

Generalinis direktorius

JONAS SAKALAUSKAS

 J. Sakalauskas Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje yra baigęs operinio dainavimo studijas, įgijo bakalauro ir magistro laipsnius (prof. V. Noreikos dainavimo klasė).

 J. Sakalauskas yra operos dainininkas, kompozitorius, muzikinio teatro projektų prodiuseris. Jis buvo įsteigęs ir vadovavo viešajai įstaigai „Baltijos kamerinis operos teatras“, prodiusavo jos spektaklius ir koncertus, inicijavo ir rengė ilgalaikę mokymo programą jauniesiems operos solistams. Nuo 2015-ųjų metų J. Sakalauskas vadovavo Klaipėdos valstybiniam muzikiniam teatrui. LNOBT vadovauti K. Sakalauskas pradėjo 2018 m. kovo 1 d.

 

OPEROS TEATRO VADOVAI


Operos vaidyklai 1920 m. vadovavo Operos taryba:

Kipras PETRAUSKAS, Juozas TALLAT-KELPŠA,
Juozas ŽILEVIČIUS, Stasys ŠILINGAS

Nuo 1922 m. Valstybės operai vadovavo:

Antanas SODEIKA
Juozas BIELIŪNAS
Juozas TALLAT-KELPŠA
Pijus ADOMAVIČIUS
Liudas GIRA
Antanas SUTKUS
Jurgis SAVICKIS
Andrius OLEKA-ŽILINSKAS
Vaclovas KASAKAITIS
Viktoras ŽADEIKA
Vladas IVANAUSKAS
Vladas JALOVECKAS
Antanas ZAUKA
Juozas GRYBAUSKAS
Jonas DAUTARTAS
Zenonas PAULAUSKAS
Vytautas LAURUŠAS
 
Virgilijus NOREIKA (1975. 07 – 1990.12)
Juozas ŠIRVINSKAS (1990.12 – 1995.03)
Jonas ALEKSA (1995.03 – 1997)
Kęstutis MINDERIS (l. e. 1997 – 1999.02)
Julius ANDREJEVAS (1999.02 – 2001 10 15)
Kęstutis MINDERIS (l. e. 2001 10 15 - 2002 07 15)

Gintautas KĖVIŠAS (nuo 2002.07.15–2017.06.12)
Sigitas ŽUTAUTAS (2017.06.13–2018.02.28) 
Jonas SAKALAUSKAS (nuo 2018.03.01) 

 


Pasidalink: