Dovanų kuponai      

Dokumentai / Kiti dokumentai

Spektaklių aukcionai

Valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuoma

Dokumentas atsisiųsti (Įkėlimo data: 2017.09.14)

G. F. Hendelio operos „Aleksandro puota“ kostiumų, rekvizito ir scenografijos kaip vieno turtinio vieneto ilgalaikės nuomos konkursas

Pradinė mėnesio nuomos kaina: 1870,28 EUR Nuomos terminas – ne trumpiau nei 1 metai


Turto nuomos konkurso data ir vieta: 2017 m. rugsėjo 26 d., 13.00 val. Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras (A. Vienuolio g. 1, Vilnius), 7 kab.

Konkurso rengėjas ir turto valdytojas: Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras

Konkurso dalyvių registravimas vykdomas iš anksto darbo dienomis 9.00-16.00 val. Konkurso dalyviai turi pateikti užklijuotą voką su ant jo nurodytu vardu, pavarde, asmens/įmonės kodu, adresu/buveine, kontaktiniu telefono numeriu ir el. pašto adresu. Voke turi būti pateikti šie dokumentai: paraiška su siūloma nuomos kaina (jos formą galima rasti LNOBT internetiniame puslapyje www.opera.lt), įprasta tvarka patvirtintas įgaliojimas, jeigu konkurso dalyviui konkurse atstovauja jo įgaliotas asmuo; konkurso dalyvio ar jo įgalioto asmens sąskaitos, į kurią komisija turi pervesti grąžinamą pradinį įnašą, rekvizitai; dokumentai, kuriais patvirtinama, kad konkurso dalyvio veikla atitinka viešojo turto nuomos konkurso sąlygose nustatyto pobūdžio veiklą; dalyvio steigimo dokumentų ir registracijos pažymėjimo kopijos. Prieš pateikdamas dokumentus konkurso dalyvis turi sumokėti 3 mėnesių pradinės nuomos kainos įnašą. Kartu su voku pateikiami finansų įstaigos išduoti dokumentai, patvirtinantys, kad pradinis įnašas sumokėtas. Rekvizitai pradinio įnašo mokėjimui: AB SEB bankas, sąsk. Nr. LT757044060001032380, gavėjas – Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras, mokėjimo paskirtis – Turto nuomos konkursas.

Nuomojamo turto apžiūra: 2017 m. rugsėjo 22 d. nuo 9.00 iki 14.00 val. Nuomojamo turto išsamūs sąrašai pateikti LNOBT internetiniame puslapyje www.opera.lt

Kilus klausimams kreiptis į LNOBT renginių organizatorę Giedrę Butrimienę tel. (85) 262 18 96 arba el. paštu: giedre.butrimiene@opera.lt.

 

 

 

Lietuvos nacionalinio operos ir baleto  teatro (toliau –  Teatras) skelbia valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkursą. 

Teatras išnuomoja patalpas maitinimo paslaugoms kadastro duomenų byloje Nr. 14543 plane pažymėtame 1C5/p, esančias A. Vienuolio g. 1  Vilniuje. Patalpos pusrūsyje inventorizavimo plane pažymėtos indeksais: 94-sandėlis 8,58 kv. m, 95-koridorius 4,65 kv. m, 96-sandėlis  12,65 kv. m, 97-sandėlis 15,92 kv. m Cokoliniame aukšte: 61-kavinės salė bufetas 99,75 kv. m, 62-plovykla 7,68 kv. m, 63-maisto  paruošimas 9,92 kv. m, 64- sandėlis 6,27 kv. m, 65-sandėlis 9,37 kv. m, Pirmame aukšte: 68-sandėlis 29,87 kv. m, 69-sandėlis  31,21 kv. m. Bendras išnuomojamų patalpų plotas 235,87 kv. 

 Informacija konkurso dalyviams:

  1. 1. Konkurso dalyvių vokai su paraiškomis turi būti pateikti iki 2014 m. birželio 9 d. 11 val. 00 min.
  2. 2. Turtas yra  teatro pastate, adresu A. Vienuolio g. 1, Vilniuje.
  3. 3. Turtas išnuomojamas maitinimo paslaugoms teikti tik teatro lankytojams ir teatro darbuotojams. Turtas išnuomojamas be maisto  gaminimui ir paslaugų teikimui reikalingos įrangos. Patalpos yra išnuomojamos visos kartu vienam Nuomininkui. Nuomos sąlygos ir  reikalavimai maitinimo paslaugai skelbiami:www.opera.lt
  4. 4. Minimalus mėnesinis 1 m2 nuompinigių dydis yra 26,36 Lt. be PVM už kv.metrą.Į nuomos kainą komunaliniai mokesčiai nėra  įskaičiuoti. Nuomininkas už elektrą ir vandenį moka už faktiškai sunaudotą kiekį. Šildymo laikotarpiu už šilumą moka fiksuotą mokestį  1326 Lt neįskaitant  PVM. 
  5. 5. Turtas išnuomojamas 10 metų laikotarpiui. 
  6. 6. Paraiškas dalyvauti konkurse konkurso dalyviai turi pateikti Teatrui adresu A. Vienuolio g. 1 Vilniuje sekretoriate, Irenai  Kijanskienei (kab. Nr. 1).
  7. 7. Papildoma informacija teikiama -  tel. 8 5 2620193, Naglis Stancikas naglis.stancikas@opera.lt
  8. 8. Komisijos posėdis turto nuomos konkurso laimėtojui nustatyti vyks vyks 2014 m. birželio 9 d. 11 val.00 min. Lietuvos nacionaliniame  operos ir baleto teatre A. Vienuolio g. 1.,  Vilniuje, sekretoriate.
  9. 9. Konkurso dalyvis, norėdamas dalyvauti patalpų nuomos konkurse, turi sumokėti pradinį įnašą, lygų paskelbtam 3 mėnesių  pradiniam nuompinigių dydžiui, t.y. 18652,59 Lt. Šis mokestis turi būti sumokėtas į biudžetinės įstaigos Lietuvos nacionalinio  operos ir baleto  teatro sąskaitą, įstaigos kodas 190753881, PVM mokėtojo kodas LT907538811, SEB bankas, banko kodas 70440,  A/S LT59 7044 0600 0103 2377 iki komisijos posėdžio pradžios.

 

nuomos_konkurso_organizavimo_taisykles.pdfLNOBT nuostatai


Pasidalink: